Služby

Naša spoločnosť ponúka

Zároveň ponúkame služby recyklácie, drvenia a zhodnocovania plastov vrátane potvrdení o ich zhodnotení v zmysle platnej legislatívy.